DZIĘKUJEMY ZA NADESŁANE ZGŁOSZENIA!


W szóstej edycji konkursu o nagrodę AMBASADOR NOWEJ EUROPY, do udziału w konkursie, przyjmowane były zgłoszenia książek wydanych w roku 2016 w języku polskim.

Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął 31 stycznia 2017 roku.


Na adres organizatora konkursu spłynęło 35 zgłoszeń od 26 wydawców. Po sprawdzeniu kryteriów formalnych (określonych w regulaminie konkursu), pod obrady kapituły zakwalifikowanych zostało 37 tytułów książek.

Pełna lista zakwalifikowanych książek dostępna jest TUTAJ.

Wyniki obrad kapituły konkursowej ogłoszone zostaną najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r.