BARDZO ŻYWE EKSPONATY NA WYSTAWIE STAŁEJ
czyli dawni aktywiście młodzieżowych organizacji antykomunistycznych

fot. autor nieznany / Archiwum Jana Waluszko

termin | 15 września, sobota, godz. 14.00–16.00
miejsce | ECS, pl. Solidarności 1 w Gdańsku
wejście | przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
parking podziemny | wjazd od ul. Nowomiejskiej
zbiórka | ECS, hol główny (vis-à-vis kas), szukajcie dużego długopisu Lecha Wałęsy
wstęp | wolny + rezerwacja zakończona
 
Janusz „Jany” Waluszko
fot. autor nieznany / Archiwum Janusza Waluszko
 
Izabela Jakul
fot. Grażyna Rigall
 
Wojciech „Jacob” Jankowski
fot. autor nienznany / Archiwum Janusza Waluszki
 

14.00 | Janusz „Jany” Waluszko
Współtwórca RSA i pisma „Homek”.
Ukończył I LO w Gdańsku (1981), Studium Księgarskie w Sopocie (1984) i historię na Uniwersytecie Gdańskim (2012). Od 1978 roku był redaktorem pisma „Nietoperz” (potem „NIErząd”), dwa lata później także „Gilotyny”. W 1982 roku aresztowany za działalność antypaństwową. Pracował jako nauczycielem (1985–1986), ale został zwolniony z pracy za odmowę służby wojskowej. Od 1986 współpracownik TotArtu i pisma Ruchu „Wolność i Pokój” – „A Cappella”. Twórca Międzymiastówki Anarchistycznej (1988), przeciwnik Okrągłego Stołu, PRL i III RP. Protestował też przeciw budowie elektrowni atomowej Żarnowiec (1989). Autor deklaracji ideowej Federacji Anarchistycznej – „Płaszczyzny Większościowej” (1992) i niezależnych pism.

15.00 | Izabela Jakul

TotArt - Grupa Poetycka „Zlali mi się do środka”
Z dzieciństwa pamięta nieustanne spory ideologiczne. Ojciec należał do partii, matka nie podzielała jego poglądów. Studiując filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim poznała Pawła „Konjo” Konnaka, włączyła się w działalność TotArtu. Rozpoczęła też pracę w wydawnictwie Phantom Press na stanowisku zastępczyni redaktora naczelnego. Później pracowała m.in. jako nauczycielka, była dyrektorką biura Towarzystwa Przyjaciół Sopotu. Dziś pełni funkcję zastępczyni redaktor naczelnej w Gdańskim Wydawnictwie Oświatowym.

16.00 | Wojciech „Jacob” Jankowski
Współtwórca RSA, redaktor pisma „Homek” (1983–1985). Absolwent Liceum Zawodowego i Pedagogicznego Studium Technicznego w Gdańsku (1985). Od 1984 roku walczył o zniesienie przymusu służby wojskowej. Współtwórca gdańskiego ośrodka Ruchu „Wolność i Pokój” , redaktor pisma „A Cappella. Skazany na 3,5 roku więzienia za odmowę służby wojskowej, był więziony od listopada 1985 do października 1986 roku. W maju i sierpniu 1988 w Grupie Pomocy Strajkującym. Rok później odmówił udziału w obradach Okrągłego Stołu. W latach 1992–1999 mieszkał w indiańskim tipi na Warmii i łemkowskiej chacie w Beskidzie Niskim, gdzie prowadził zajęcia dla dzieci pod hasłem Życie w Lesie. Przez następną dekadę pracował jako hipoterapeuta w Sopocie. Autor książki „Dumki Jacoba”. Jest buddyjskim mnichem.