Zrozumieć Sierpień 2015

Budowanie mebli ogrodowych, które będą służyć wspólnocie sąsiedzkiej, powołanie do życia teatru Stocznia i jego pierwsza premiera, zainicjowanie Banku Czasu, pikniki rodzinne, wspólne pieczenie ciast, akcje sportowe, warsztaty, zwiedzanie z przewodnikami – to tylko niektóre z inicjatyw w ramach tegorocznego projektu ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ. Finały odbędą się pomiędzy 14 a 31 sierpnia w gdańskich dzielnicach.

Projekt ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ to przestrzeń do kreowania wspólnej nowej rzeczywistości. Pielęgnujemy pamięć o wydarzeniach, które dały podwaliny wolnej Polsce i powracamy do idei solidarności przez małe „s”, która poprzez współdziałanie ludzi, wzajemne zaufanie i wyjście poza własne potrzeby dla budowania dobra wspólnego była najważniejszą wartością Sierpnia ’80. ECS zaprasza do wspólnej aktywności lokalnych liderów, a także osoby, które chcą zrobić coś dla swojej dzielnicy, np. rady dzielnic, organizacje pozarządowe, placówki kulturalne i edukacyjne. Przedsięwzięcie ma charakter otwarty, a więc może do niego przystąpić każdy. Nadrzędną wartością jest zaangażowanie i współdziałanie sąsiadów, znajomych, okolicznych mieszkańców, działających na tym samym terenie organizacji, wspólna odpowiedzialność za najbliższe otoczenie, budowanie tożsamości lokalnej i poczucia dumy.

W tym roku świętujemy razem na Biskupiej Górce i w Piaskowni, Długich Ogrodach, Stogach, Oruni, Siedlcach, Stogach i u Sąsiadów Stoczni, obok ECS, wokół dawnej Stoczni Gdańskiej.
– Rozpoczęliśmy od pracy w grupach inicjatywnych. Podczas warsztatów poznawaliśmy się wzajemnie, przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb grup, którym zaproponujemy działania, szukaliśmy inspiracji, dzieliliśmy się doświadczeniami, poszukiwaliśmy partnerów, doskonaliliśmy projekty – opowiada Iwona Katarzyńska-Czaplewska z Wydziału Projektów Obywatelskich ECS, specjalizująca się w kreowaniu i realizacji projektów społeczno-kulturalnych, koordynatorka ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ. – We współdziałaniu często spotykają się w trakcie warsztatów organizacje, które na co dzień, działając na tym samym terenie, traktowały się wzajemnie jak konkurencję. Metoda pracy skłania ich do przełamywania barier i twórczego współdziałania. To ogromna wartość.

W tym roku szczególnie ważna była diagnoza potrzeb.
– Inaczej niż w latach poprzednich, nim w dzielnicach powstanie ostateczny program ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ, wszyscy biorący w nim udział przeprowadzili na swoim terenie badanie potrzeb środowiska. Odeszliśmy od modelu: realizujemy gotowe pomysły, z jakimi przychodzą twórcy projektu – mówi Anna Fedas z Wydziału Projektów Obywatelskich ECS, założycielka kilku organizacji pozarządowych i spółdzielni socjalnych, koordynatorka ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ. – Badanie potrzeb środowiska nie tylko pozwoliło określić realne potrzeby ludzi, ale i wskazało miejsca, gdzie pożądana była zmiana jakościowa, oraz zainicjowało lub wzmocniło więź lokalnych aktywistów z mieszkańcami dzielnicy.

Z konsultacji społecznych wynikło na przykład, że mieszkańcy Oruni nie zaakceptowali nowego przejścia podziemnego pod torami kolejowymi. Nie chcą z niego korzystać i przechodzą przez tory, narażając się na niebezpieczeństwo wypadków. Dlatego lokalni aktywiści postanowili, że finał akcji ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ odbędzie się właśnie wokół przejścia podziemnego. Jednym z punktów programu jest malowanie tam muralu. Organizatorzy zakładają, że wspólne działanie oswoi tę przestrzeń i pozwoli ją polubić.
Z kolei teatr Stocznia zaprasza na spektakl. Aktorami są amatorzy, mieszkańcy Trójmiasta, a scenariusz oparty jest na autentycznych opowieściach gdańskich robotników, wdów i mieszkańców okolic stoczni.

Inicjatywa ZROZUMIEĆ SIERPIEŃ trwa już od 5 lat.