FROM SOLIDARITY TO DEMOCRACY

międzynarodowy projekt młodzieżowy

OD SOLIDARNOŚCI DO DEMOKRACJI to projekt o charakterze edukacynym, wychowawczym i społecznym, adresowany do nastoletnich europejczyków. Mówimy o międzyludzkiej i międzynarodowej solidarności, demokracji i wolności, spotykamy się ze świadkami historii, pracujemy w trybie warsztatowym i indywidulanym, a wszystko po to, aby lepiej się wzajemnie poznać oraz nabyć nowych umiejętności społecznych i obywatelskich.
Tłem opowieści jest najnowsza historia Europy Środkowej i Wschodniej oraz aktualne zmiany w strukturze świata. Poglądy i reflekcje młodych poznajemy dzięki dzięki stworzonej przez nich formie artystycznej w postaci – reportażu filmowego na temat demokracji, ekspozycji mówiącej o wolności oraz ścieżce edukacyjnej o solidarności.
Praca odbywa się pod kierunkiem historyków i edukatorów ECS. Wykorzystujemy wystawę stałą oraz zasoby archiwalne i biblioteczne ECS.
OD SOLIDARNOŚCI DO DEMOKRACJI to projekt partnerski. Organizacja przedsięwzięcia, przygotowanie merytoryczne i logistyczne skoordynowanie działań leżało w gestii ECS.
Za rekrutację grup międzynarodowych odpowiedzilny był Dom Pojednania i Spotkań św. Maksymiliana w Gdańsku. Wsparcia finansowego udzialiła F.C. Flick Stiftung.

patnerzy projektu

   
Od solidarności do demokracji | galeria

fot. Katarzyna Granacka, Dawid Linkowski, Sława Wyrwicka / Archiwum ECS