Szanowni Państwo, dziękujemy za złożenie wniosków akredytacyjnych.
Niezwłocznie, po weryfikacji BOR, poinformujemy o przyznanych akredytacjach dziennikarskich.


INFORMACJA DLA MEDIÓW


MIEJSCA WYDARZEŃ | 7 i 8 maja

7 maja | Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Gdańsk | godz. 17.00–21.00
7/8 maja | Westerplatte | godz. 23.40–00.15

BIURO PRASOWE otwarte w dniu 7 maja od godz. 15.00 do godz.22.00
Europejskie Centrum Solidarności, pl. Solidarności 1, Gdańsk | III piętro
wejście do budynku: od ul. Nowomiejskiej (obok wjazdu na parking podziemny)

7 maja | EUROPEJSKIE CENTRUM SOLIDARNOŚCI
Konferencja “Dziedzictwo II wojny światowej z perspektywy 70 lat”
godz. 9.00–16.00 | wstęp dla akredytowanych dziennikarzy od ul. Nowomiejskiej
od godz.17.00: wejście akredytowanych dziennikarzy do ECS odbywa się od ul. Nowomiejskiej w godz. 15.00-16.00

AKREDYTACJA + DOWÓD OSOBISTY
UWAGA! Każda osoba wchodząca na teren ECS MUSI posiadać ze sobą dokument tożsamości.
• termin składania zgłoszeń przez dziennikarzy: do 4 maja 2015 roku do godz. 20.00.
Złożenie wniosku akredytacyjnego online nie jest równoznaczne z przyznaniem akredytacji.

informacje na temat akredytacji udziela Centrum Prasowe
tel. kom. + 48 663 021 021
tel. kom. + 48 667 916 213

• informacji nt. wydarzenia udziela: Biuro prasowe ECS
e-mail: biuroprasowe@ecs.gda.pl
Magdalena Mistat, tel. 506 196 190
Arkadiusz Bilecki, tel. 517 755 426

• odbiór akredytacji:
Europejskie Centrum Solidarności,
6 maja | godz.12.00–17.30 | hol główny | wejście przez historyczną stoczniową Bramę nr 2
7 maja | od godz. 15 | wejście od ul. Nowomiejskiej

WOZY TRANSMISYJNE
parking (dla akredytowanych wozów transmisyjnych): ul. Jaracza
instalacja wozów transmisyjnych: w godz. 14.00–15.00.

UWAGA! Na parkingu przy Centrum Prasowym nie zapewniamy elektryczności dla wozów transmisyjnych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc do wnętrza ECS dopuszczona zostanie tylko jedna ekipa reprezentująca jedną grupę medialną.

W Centrum Prasowym przygotowane będą stanowiska do pracy z dostępem do prądu i internetu bezprzewodowego (SSID: PRESSOFFICE./ Password: Press2015#) oraz podgląd transmisji uroczystości wraz z tłumaczeniem symultanicznym. Tłumaczenie będzie dostępne na słuchawkach w Centrum Prasowym. Będzie tam również dostępny sygnał audio i video. Przyłącza sygnału video SDI/HD, HDMI oraz przyłącza sygnału audio w formie gniazd w kostkach dziennikarskich (odrębny sygnał: oryginalny, tłumaczenie polskie, tłumaczenie angielskie).
Uwaga: organizator nie zapewnia kabli przyłączeniowych pomiędzy źródłem sygnału a urządzeniami dziennikarzy.

UWAGA! W związku z bardzo dużą liczbą dziennikarzy, która będzie pracować w Centrum Prasowym, mogą występować chwilowe problemy z bezprzewodowym dostępem do Internetu (WiFi). W związku z tym sugerujemy zabezpieczenie się na tę ewentualność, chociażby poprzez posiadanie dostępu do sieci GSM. W okolicach Centrum Prasowego jest zasięg wszystkich operatorów działających na terenie Polski.

Fotoreporterzy oraz operatorzy kamer będą mieli możliwość wizyty w sali spotkania w zorganizowanej grupie. Zostaną również doprowadzeni do POOLa. Poza tym nie będzie żadnej możliwości poruszania się pomiędzy salą spotkania i Centrum Prasowym.

W ECS przewidziano jeden POOL Photo-opp. Redakcje zostaną poinformowane o otrzymaniu POOLa telefonicznie.

Po zakończeniu spotkania w ECS przewidziano Photo-opp pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców. Photo-opp będzie otwarte dla wszystkich przedstawicieli mediów akredytowanych na wydarzenie w ECS.

Nie ma możliwości połączenia POOL Photo-opp w ECS z Photo-opp pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców.


7/8 maja| WESTERPLATTE

Uwaga! Nie obowiązują akredytacje na wydarzenie w ECS.

AKREDYTACJA + DOWÓD OSOBISTY
UWAGA! Każda osoba wchodząca na teren Westerplatte MUSI posiadać ze sobą dokument tożsamości.

AKREDYTACJE
na wydarzenie w Westerplatte przyjmowane są do 4 maja 2015 roku (czwartek) do godz. 20.00. Akredytacje (zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, nr legitymacji prasowej, numer PESEL, imię ojca, numer telefonu kontaktowego, markę i numer rejestracyjny samochodu, markę i numer rejestracyjny wozu transmisyjnego) przyjmuje Biuro Prasowe Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: anna.zajac@gdansk.uw.gov.pl. Informacji nt. akredytacji udziela Anna Zając, tel. kom.: 601 530 323.

Obiór akredytacji:
6 maja | godz.12.00–17.30 | hol główny ECS
7 maja I godz. 17.00-19.00 | samochód z napisem „Straż Graniczna” biały Fiat Ducato, Westerplatte, przy małym cmentarzyku (na końcu ul. Sucharskiego)

Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora w godz. 22.00–23.00.

Wozy transmisyjne

Parking dla akredytowanych wozów transmisyjnych znajduje się w okolicach Pomnika Obrońców Wybrzeża. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 17.30.

UWAGA! Na parkingu nie zapewniamy elektryczności dla wozów transmisyjnych.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc dopuszczona zostanie tylko jedna ekipa reprezentująca jedną grupę medialną.